התאמה בין מזלות לפי הקבלה

ובכן רוב האנשים העוסקים בנושא של התאמה בין מזלות רגילים לחשוב במונחים של מזל האדם היינו החודש בו הוא נולד, אך אלו האמונים על חכמת הקבלה היהודית האותנטית יודעים שלא כך הם פני הדברים.

ראשית חשוב להבין שהתאמה בין מזלות היינה חכמה עמוקה ומצריכה דיוק רב באשר לקביעת מזלו של האדם.

מזלו של האדם בהקשר של התאמה זוגית נבדקת על פי הקבלה בעיקר על פי התאמה זוגית לפי שמות< ולאו דווקא לפי תאריך הלידה, אם כי ישנם אסכולות בקבלה שמחשבים גם את הפרמטר האחרון למשוואה על מנת להגיע לתוצאות מדוייקות יותר, אך רוב המקובלים העוסקים בקבלה מעשית מהדור הקודם היו עושים את בדיקת התאמה בין בני זוג דווקא לפי השיטה המנתחת את שמות בני הזוג וזה הנקרא בפי ההמון "התאמה זוגית לפי שמות"

אנו במאמר זה נתרכז בהתאמה בין מזלות לפי הקבלה ונניח לנושא של התאמה זוגית לפי שמות למאמר אחר, מאחר ונושא זה של התאמה זוגית לפי שמות מקום של כבוד לו וראוי להרחיב בו הדיבור להבנה מלאה

ככלל אצבע לאורך כל הדרך בכל הקשור להתאמה בין מזלות בין אם על ידי התאמת שמות בין אם על פי תאריכי לידה לעולם ועד הבדיקה תעשה על פי ארבעת היסודות המפורסמים אש, רוח, מי, עפר.

ומאחר וכן עלינו כמושכל ראשון להבין שישנם ארבעה יסודות, מה שאומר שיש לנו אך ורק שנים עשר אפשרויות חיבור בין אותם ארבעת הייסדות והם כדלהלן

אש עם אש - חיבור של אש עם אש לא יחזיק הרבה זמן מעמד, אם כי לתקופה קצרה יהיה נראה שזה חיבור חלומי כתוב בספרי הקבלה "עומדים וחומסים ממון כולם ולא יוכל אדם לעמוד בפניהם ולבסוף לא יעלה בידם כלום"

אש עם רוח - חיבור זה היינו חיבור נפלא מאחר והרוח מוליכה את האש ומלבה אותו יהיה להם הצלחה בפרט בתחום הכלכלי

אש עם מים - ברור לכל בר דעת שאש ומים הם שני אויבים ולכן אין זווג זה עולה יפה ההפך הוא הנכון וכמו שכתוב בספרים "או ימות הגבר או האישה בכל עניין"

אש עם עפר - גם זווג זה אינו עולה יפה מאחר והאש לוכחת ומייבשת את העפר כך לא תהיה התאמה בני בני זוג מיסודות אלו

רוח עם רוח (רוח עם אש כבר כתבנו למעלה) ההתאמה בין בני זוג כאשר שניהם ממזלות הרוח היא בעייתית אך אפשרית, מאחר ויסודות אלו הם יסודות המאופיינים בכוח הדיבור ויהיה להם קשה לשתוק כשזה יהיה נצרך אך סוף סוף הרוח מתחברת עם הרוח חיבור טוב לכן מובא בספרי הקבלה שההתאמה בין מזלות הרוח " יצליחו אבל תהיה בניהם תמיד מריבה" (מכירים את הבני זוג האלו שתמיד מתווכחים אבל ביחד שנים ? נראה לי שזה משהו כזה)

רוח עם עפר - אין כאן התאמה זוגית מאחר ויסוד העפר עניינו מנוחה והרוח עניינו פיזור ותנועה, הרי שהם שני הפכים ולא תהיה התאמה זוגית בניהם כלל

מים עם מים - זאת אחת ההתאמות המדהימות ביותר והמושלמות ביותר החיבור של מים עם מים הוא חיבור אבסולוטי ושני בני זוג מיסוד המים הנם אנשים שקטים רגועים ונוחים אשר מסתדרים כמעט עם כולם (למעט יסוד האש) ובפרט כאש שני בני הזוג הם מיסוד המים הרי שזאת התאמה זוגית מושלמת בני בני זוג.

מים עם עפר - כאן הרי שיש לנו התאמה זוגית טובה מאוד מאחר והמים מרווים את העפר ומצמיחים ממנו לכן ההתאמה בין בני זוג אלו תבוא לידי ביטוי בפרט בנושא הכלכלי

עפר עם עפר - גם כאן התאמה בין בני זוג אלו טובה לפי ששניהם אנשים שייסודם מושך אל המנוחה וכמו בהתאמה הקודמת ההצלחה תהיה אף כאן בתחום הכלכלי

עכשיו כל מה שנותר לנו ללמוד על מנת שנוכל לעשות התאמה זוגית לפי המזלות הוא כיצד נדע מי הוא מיסוד האש וכו'

אל דאגה בדיוק לשם כך כתבתי לכם את המאמר התאמה בין בני זוג לפי הקבלה

צפיות ( 8929 )    דירוג( Not Rated yet )

5 4 3 2 1