ברכות לצוות הגן

ברכה לצוות הגן ציון: 10 תווים: 291 הצג ברכה
ברכה לצוות הגן ציון: 9.9 תווים: 294 הצג ברכה
ליקרות מכולן ציון: 8.8 תווים: 501 הצג ברכה
לצוות הגננות העוזרות והסייעות הנכבדות ציון: 1 תווים: 315 הצג ברכה
מאחלים אנו לכם הצלחה ציון: 0 תווים: 291 הצג ברכה
ברכות חמות לצוות הגן ציון: 0 תווים: 327 הצג ברכה
לצוות המסור והמתמיד ציון: 0 תווים: 264 הצג ברכה
את אהבתכן לילדים לעולם לא נשכח ציון: 0 תווים: 312 הצג ברכה
צוות יקר צוות חביב ציון: 0 תווים: 282 הצג ברכה
חינוך ילדינו ציון: 0 תווים: 328 הצג ברכה
צוות הגן היקר והמסור ציון: 0 תווים: 284 הצג ברכה
צוות מדהים שלנו ציון: 0 תווים: 280 הצג ברכה
ברכה לגננת ציון: 0 תווים: 350 הצג ברכה
ברכה לגננת לסוף שנה ציון: 0 תווים: 344 הצג ברכה
ברכה לגננת סוף שנה ציון: 0 תווים: 313 הצג ברכה
ברכה לסייעת ציון: 0 תווים: 326 הצג ברכה