ברכות הולדת בת

ברכת הולדת בת ציון: 9.9 תווים: 236 הצג ברכה
ברכה להולדת בת ציון: 9.9 תווים: 343 הצג ברכה
לצ'וצה הקטנה ציון: 6.7 תווים: 310 הצג ברכה
ברכה להולדת הבת ציון: 3.7 תווים: 162 הצג ברכה
ברכת זבד הבת ציון: 1 תווים: 1336 הצג ברכה
נסיכה נולדה ציון: 0 תווים: 277 הצג ברכה
ברכה להולדת הבת ציון: 0 תווים: 344 הצג ברכה
ברכה להולדת בת ציון: 0 תווים: 295 הצג ברכה
ברכה לתינוקת שנולדה ציון: 0 תווים: 323 הצג ברכה
ברכה לתינוקת שנולדה ציון: 0 תווים: 300 הצג ברכה