שבת שלום

שבת שלנו המלכה ציון: 8 תווים: 223 הצג ברכה
שבת שלום ציון: 7.7 תווים: 246 הצג ברכה
שירי שבת ציון: 7 תווים: 266 הצג ברכה
פרחים לשבת ציון: 6.3 תווים: 209 הצג ברכה
משפטים לשבת ציון: 6.2 תווים: 274 הצג ברכה
שבת המלכה ציון: 5.7 תווים: 298 הצג ברכה
לכבוד שבת קודש ציון: 5.6 תווים: 187 הצג ברכה
תלויי איך מסתכלים ציון: 5.3 תווים: 487 הצג ברכה
שבת שלום ציון: 5.1 תווים: 244 הצג ברכה
שבת שלום לכל בית ישראל ציון: 4.7 תווים: 268 הצג ברכה
ברכת הדלקת נרות שבת ציון: 4 תווים: 2042 הצג ברכה
הנה באה השבת ציון: 0 תווים: 265 הצג ברכה
הנאה וסיפוק רב ביום השבת ציון: 0 תווים: 309 הצג ברכה
היו מאושרים כל סוף שבוע ציון: 0 תווים: 276 הצג ברכה
ברכות לשבת כלה ציון: 0 תווים: 123 הצג ברכה
שבת שלום ציון: 0 תווים: 259 הצג ברכה