ברכות לאוהבים

ברכה לאוהבים ציון: 10 תווים: 299 הצג ברכה
ברכה לאוהבים ציון: 10 תווים: 328 הצג ברכה
לזוג היקר והיפה מכל ציון: 10 תווים: 345 הצג ברכה
התמכרות ציון: 5.5 תווים: 583 הצג ברכה
אהבה היא קסם ציון: 5.3 תווים: 278 הצג ברכה
לב רגיש ציון: 0 תווים: 208 הצג ברכה
זוג יקר ונחמד ציון: 0 תווים: 327 הצג ברכה
לזוג האוהבים היפה והיקר ביותר ציון: 0 תווים: 308 הצג ברכה
ברכה לאוהבים מעומק הלב ציון: 0 תווים: 315 הצג ברכה
האוהבים נושאים עיניים ציון: 0 תווים: 333 הצג ברכה
משפטים לאוהבים ציון: 0 תווים: 280 הצג ברכה
תמונות אוהבים ציון: 0 תווים: 320 הצג ברכה
אהובי ציון: 0 תווים: 304 הצג ברכה
אוהבת אותך ציון: 0 תווים: 275 הצג ברכה
ברכה לאשתי ציון: 0 תווים: 307 הצג ברכה
ברכה לאהובי ציון: 0 תווים: 323 הצג ברכה