ברכות התנצלות

בקשת התנצלות ציון: 10 תווים: 321 הצג ברכה
ברכת התנצלות ציון: 10 תווים: 356 הצג ברכה