ברכות טיול

ברכת טיול ציון: 10 תווים: 304 הצג ברכה
ברכת טיול מהנה ציון: 10 תווים: 363 הצג ברכה