ברכות לקידום בעבודה

ברכה לקידום בעבודה ציון: 10 תווים: 307 הצג ברכה
ברכה לקידום בעבודה ציון: 10 תווים: 330 הצג ברכה
הצלחה בתפקיד החדש ציון: 10 תווים: 282 הצג ברכה
קידום ללא ספק לך מגיע ציון: 0 תווים: 302 הצג ברכה
ברכות חמות על קבלת תפקידך החדש ציון: 0 תווים: 290 הצג ברכה
שפע הצלחות בתפקידך ציון: 0 תווים: 291 הצג ברכה
מזל טוב על קבלת הפוזיציה החדשה ציון: 0 תווים: 273 הצג ברכה
מאחלים מזל טוב ציון: 0 תווים: 281 הצג ברכה
תפילה להצלחה בעבודה ציון: 0 תווים: 318 הצג ברכה
מסע הקריירה ציון: 0 תווים: 305 הצג ברכה
הקידום הנכסף ציון: 0 תווים: 290 הצג ברכה
לעובד הכי תותח ציון: 0 תווים: 297 הצג ברכה