ברכות געגועים

ברכת געגוע ציון: 10 תווים: 313 הצג ברכה
ברכת געגוע ציון: 10 תווים: 267 הצג ברכה
אגדה של אהבה!!! ציון: 9 תווים: 676 הצג ברכה
רוצה לומר שאליך מתגעגע ציון: 8.5 תווים: 280 הצג ברכה
ברכת געגועים ציון: 6 תווים: 325 הצג ברכה
משפטים על געגועים ציון: 4 תווים: 308 הצג ברכה
כבר מתגעגעת ציון: 3 תווים: 591 הצג ברכה
אהבה חד צדדית ציון: 1 תווים: 979 הצג ברכה
אנו מתגעגעים מאד ומצפים ציון: 1 תווים: 306 הצג ברכה
אלחם למענך!!! ציון: 0 תווים: 604 הצג ברכה
נעלמת לי פתאום ציון: 0 תווים: 667 הצג ברכה
עוד לא נסעת וכבר מתגעגע ציון: 0 תווים: 259 הצג ברכה
אנו חשים געגועים עזים אליכם ציון: 0 תווים: 273 הצג ברכה
מתגעגע אני אלייך רבות ציון: 0 תווים: 288 הצג ברכה
משפטים על געגוע ציון: 0 תווים: 255 הצג ברכה
הלב נקרע לגזרים ציון: 0 תווים: 251 הצג ברכה
כמות הגעגועים לא ניתנת לספירה ציון: 0 תווים: 208 הצג ברכה
מתגעגע ציון: 0 תווים: 275 הצג ברכה