ברכות לסיום תפקיד

ברכה לסיום תפקיד ציון: 9.9 תווים: 315 הצג ברכה
ברכה לסיום תפקיד ציון: 9.8 תווים: 299 הצג ברכה
סיום לימודים ציון: 5.5 תווים: 277 הצג ברכה
בהצלחה בכל מעשייך ציון: 1 תווים: 311 הצג ברכה
להתראות ותודה רבה ציון: 1 תווים: 279 הצג ברכה
ברכות לרגל סיום תפקידך ציון: 0 תווים: 289 הצג ברכה
ברכות חמות לסיום תפקידך ציון: 0 תווים: 302 הצג ברכה
מרגישים חובה לומר תודה ציון: 0 תווים: 296 הצג ברכה
סיום קורס קצינים ציון: 0 תווים: 300 הצג ברכה
הצלחה בתפקיד ציון: 0 תווים: 248 הצג ברכה
סיום תפקיד ציון: 0 תווים: 246 הצג ברכה