בשבילנו אתה מודל לחיקוי ולדוגמה,
ומעבר לכך, אוהבים אותך מכל הנשמה
אוהבים, מברכים ותמיד מוקירם
על כך שאתם כאלה חברים
בהתרגשות רבה מאחל לך
שככה, כמו היום הזה, יהיו גם חייך
אין לאן לברוח, זה מה שיש
זה כבר לא 19 וגם לא 26