אוהבים, מברכים ותמיד מוקירם
על כך שאתם כאלה חברים
מחזיקים אצבעות ומצפים בשמחה
לתוצאות הכי טובות – שיהיה בהצלחה
התברכנו, באמת, במלוא מובן המילה,
התברכנו בחברות טובה וגדולה