גיל 13, בר מצווה, אז אנחנו מוכרחים
לכתוב איזו ברכה שקשורה בערכים.
נאחל לך לזכות בערך המוחלט
של המון נתינה ועזרה לזולת,
שתמיד יזרמו לך בדם
החמלה ואהבת האדם,
שתדע להיות חבר טוב ויקר
ובטוח שתצא מזה נשכר
כי מי שנותן מעצמו הרבה דברים
מקבל באותה המידה מאחרים.