יקירי מתגייס

ציון 4/10 שדרגו 3 מצביעים
לברכה הבאה בקטגוריהלברכה הקודמת בקטגוריה

רוח בהרים אבל בחדרי דממה

רק יד שתלטף מתוך השממה

צמרות עצים שמוטות על הרצפה

ובתמונה הישנה אהבתי הראשונהמצעים דקים נשברים אלי לאט

מגע שהתלכלך וחצי מבט

עושה אותי אחר

עצוב ומתמסר אל ההרים

שקרים ועוד שקרים ועוד שקריםכל הציפורים ששלחתי לדרכן

שבות אל חלוני והזיכרון איתן

אותה צעקה שרעדה משתיקתי

שבה אל אזני האם תציל אותירוח בהרים אבל הצל שלך עלי

קורא לי לחזור אלייך,אלי

משגע אותי בלחישות מרוחקות

נוכל להתקרב אך לא נוכל לבכותכל הציפורים ששלחתי לדרכן

שבות אל חלוני והזיכרון איתן

אותה צעקה שרעדה משתיקתי

שבה אל אזני האם תציל אותי

לעריכת הטקסט ושליחה ככרטיס ברכה לחצו כאן