יום כיפור

אדם יקר אדם קרוב לליבי.

אין לי משהו לומר שונה מאחרים ביום כזה.

סליחה, הסליחה שלי באה מכל הלב.

סליחה קצרה אך מיוחדת.

הרבה דברים עשיתי לך אבל אני בגלל זה אני מבקש סליחה!

בבקשה סלח לי!!!

יצירת תמונה מטקסט יצירת גלוית אנימציה
הברכההבאה
הברכההקודמת