הצעת אהבה

בכל אדם יש ניצוץ של אור.

הזורם היישר לשמים

כאשר שתי נשמות מוצאות זו את זו

הניצוצות מתאחדים התשוקה הדיבוק והאור הגדול

לאהבה שלנו,אני ואת קרובים יותר יותר מיום ליום,

לא השקר לך, תני לי הזדמנות,שוב להרגיש את אהבתנו,

אהבתי אליך גדולה,את בראש הסולם ,בחרתי בך מכולם.

חבקי אותי הרגשי אותי,

תני לי את מפתח האהבה.

יצירת תמונה מטקסט יצירת גלוית אנימציה
הברכההבאה
הברכההקודמת