סליחה

אם פגעתי זה נורא

אם טעיתי זה הזמן להתנצל,

למחוק הכל בחזרה

זמן סליחה, הכל בטל.

כן, זמן לסלוח ולמחול

לא התכונתי, שוב סליחה,

מילים שמבקשות למחוק הכל

להתחיל שוב מחדש את השיחה

יצירת תמונה מטקסט יצירת גלוית אנימציה
הברכההבאה
הברכההקודמת