בין הזריחות לשקיעות

בין הזריחות לשקיעות, לזריחות מחדש

ימים מתלבטים, סוערים, גועשים,

אור מסנוור וזוהר ונחלש

מחפש את עצמו בין אנשים.

בין הזריחות לשקיעות

ימים אבודים שבוכים על עצמם

בין הפגישות, בין הדמעות

כמה מילים וכמה גם סתם.בין האדם לבינו עם עצמו

מול מראה שאוספת שנים

זוהר מצא שוב מקומו

בין כוכבים, בלי עננים.

הוא ירח עם השמש

הוא יקיץ עם האור

מה שהיה מזמן כבר לאמש

בבוקר הזה, הוא שוב לא יזכור.יעל הר-לב

יצירת תמונה מטקסט יצירת גלוית אנימציה
הברכההבאה
הברכההקודמת