סליחה על מה שאני..

סלחו לי על מה שאני, כי כך עשני בוראי.

גם ממנו זה הזמן לבקש לסלוח.

זהו יום מיוחד, יום בו אפשר למחול ולשכוח.

מחילה לפעמים היא דבר קשה.

צלקות הפגיעה מתקשים להירפא.

איך אם בוראנו יודע לסלוח.

כנראה שהוא יודע, זה הכי טוב, זה מאפשר לצמוח.

ולכן רעיי בקשה אני שולח, בבקשה סלחו לי,

שגם אני אוכל למחול ולשכוח.

וכך כולנו גם השנה נוכל להמשיך לגדול ולצמוח.

יצירת תמונה מטקסט יצירת גלוית אנימציה
הברכההבאה
הברכההקודמת