AD120

ברכה לברית

הנה הוא בא, הרך הנולד והטרי,
הנה הוא – מתוק, קטן ושברירי
וכלל לא מבין על מה ההילולה
ומה זה אומר בכלל: ברית מילה.
הקטנטן עוד לא קולט שכולם כאן לכבודו
והוא בטח לא מכיר את דודתו ואת דודו,
הוא רק רואה (במטושטש) את אמא
שמניעה אותו בעגלה קדימה,
וכולם מעליו כאילו לא ראו תינוק
והוא בסך הכול רוצה לישון ולינוק.
תסבירו לו שאלה החיים, אין הנחה
תנו לו בשמנו נשיקה להצלחה,
וגדלו אותו באהבה גדולה
שיהיה לכם ילד נפלא.

יצירת תמונה מטקסט יצירת גלוית אנימציה
הברכההבאה
הברכההקודמת