ברכה לתחילת שנה

לרגל שנת הלימודים החדשה,
מכל הלב לך נאחל,
שתתחיל את השנה ברגל ימין,
שתקצור את פירות עמלך, ושתרווה נחת, שגשוג ובעיקר הצלחה.
כי מכל התלמידים בעולם, זה מגיע לך,

הברכההבאה
הברכההקודמת