ברכות ארבעת המינים

ציון 0/10 שדרגו 0 מצביעים
לברכה הבאה בקטגוריהלברכה הקודמת בקטגוריה

"ולקחתם לכם... פרי עץ הדר [אתרוג], כפת תמרים [לולב], וענף עץ עבות [הדס], וערבי נחל [ערבה] – ושמחתם לפני ה' אלוקיכם שבעת ימים." (ויקרא כג:מ)

לפני שמנענעים את ארבעת המינים, אנו מברכים את הברכה הבאה:

"ברוך אתה ה', אלוקינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על נטילת לולב".

לעריכת הטקסט ושליחה ככרטיס ברכה לחצו כאן