החיים הם בעצם מבחן

החיים הם בעצם מבחן אחד גדול
שבו אנחנו תמיד נדרשים את עצמנו לשאול
האם עשיתי הכל כדי להצליח
האם עמלתי מספיק כדי להבטיח
תוצאות טובות שיביאו לפתחי
אפשרויות חדשות בנבכי נפשי
כי המבחן האמתי הוא מול עצמך
כשאתה שואל האם נתת את כולך
נאחל הצלחה מכל הלב במבחן
היה רגוע ושליו ושים לב לזמן

יצירת תמונה מטקסט יצירת גלוית אנימציה
הברכההבאה
הברכההקודמת