לקראת המבחן הקרוב

בחיים יש לנו כל מני מבחנים
חלקם גדולים וחלקם קטנים
זה המבחן שאתה ועמד מולו
הוא חשוב עבורך וזה כוחו
לקראת המבחן הקרוב נאחל
הצלחה רבה בשאלות שתישאל
שתשמור על קור רוח ותדע לענות
על כל מה שתיבחן ועל כל השאלות
האמן בעצמך את הכל אתה יודע
וגם אם נראה קשה תן לעצמך עוד רגע
כי למבחן אתה מוכן מעל לכל ספק
ולכן א תירגע תצליח בהחלט

יצירת תמונה מטקסט יצירת גלוית אנימציה
הברכההבאה
הברכההקודמת