עושה את מה שבאמת חשוב

רופא הוא לא עוד אדם
שעוזר לנו ברגע של צרה
כי רופא עושה את מה שחשוב באמת
הוא עוזר לנו ממחלה לצאת
על כל המאמץ הנתינה והטיפול
שלכל הדעות היה מסור
מודים לך על כל העזרה והנחישות
בטיפול הפרטני והכה חשוב
נתת לנו תקווה לחיים
והשבת את הצבע אלינו לפנים

יצירת תמונה מטקסט יצירת גלוית אנימציה
הברכההבאה
הברכההקודמת