בשבילי אתה החלום

אלייך אני מתגעגעת בכל יום
בשבילי אתה הוא החלום
שעליו חלמתי ללא הפסקה
אתה הבחור ש לו אני מחכה
בכל יום שעלינו עובר ביחד
אני מאושרת וחיה ללא פחד
אתה השמחה שאת ליבי מציפה
משתוקקת למגע נעים כ לטיפה
אתה את חיי ממלא בכלל רגע
שישמור עלייך האל ללא פגע

יצירת תמונה מטקסט יצירת גלוית אנימציה
הברכההבאה
הברכההקודמת