ברכת אהבה לאישה

ברגע שאני רואה אותך אני מתחיל לחייך,
אני שמח כל כך ונהנה בחברתך,
אוהב אותך כל רגע ודקה,
את אישה נפלאה, אוהבת ורכה.
נוכחותך משרה עלי שלווה גדולה,
ונפשי קשורה לנפשך בעבותות אהבה.
כל רגע שאני איתך מהנה - יפתי
כל יום יותר מרגש מהקודם - אהובתי
ולכן, תודתי ואהבתי!

יצירת תמונה מטקסט יצירת גלוית אנימציה
הברכההבאה
הברכההקודמת