AD120

ברכה לחברה הכי טובה בעולם

לחברה הכי הכי טובה בעולם
מקרב לב אאחל יום הולדת מושלם,
למי בעולם מגיע יותר ממך
יום אחד שבו הכל סובב סביבך?
מקווה שאת חוגגת ביום כיף משגע
מרשה לעצמך להשתחרר ולהתפרע.
קצת חופש מהעבודה, מחובות היום יום
לאפשר לעצמך יום אחד של חלום.
חברה מושלמת, יותר אי אפשר לבקש
ולכן אני מאחלת לך את הכי טוב שיש!

יצירת תמונה מטקסט יצירת גלוית אנימציה
הברכההבאה
הברכההקודמת