AD120

ברכה מקורית ליום הולדת

יום הולדת זה זמן דיי מיוחד
בו העולם עומד מלכת ולא חשים לבד,
כי מה עוזר יותר להתמודד עם היום-יום
מאשר חברים שהתכנסו יחדיו מכל מקום.
מקווה שאתה חש במוקד העניינים
ונהנה ממסיבה שמרעישה קצת לשכנים,
הרי לפעמים חשוב את השגרה לזנוח
להתמלא בהנאה שתיתן לך קצת כוח.
אל תדפוק חשבון, עשה רק מה שטוב
תחלום על יום ההולדת הבא, שכבר ממש קרוב.

יצירת תמונה מטקסט יצירת גלוית אנימציה
הברכההבאה
הברכההקודמת