AD120

ברכה לחבר טוב

לכבוד יום הולדתך התכנסנו כאן סביב
כדי להקריא לך חמשיר קצר חביב:
מקווים שתמשיך מהחיים כך להנות
לסובב את ראשיהן של כל הבנות,
להצחיק אותנו עם חוש הומור מעיף
וחברים על פני עבודה תמיד להעדיף.
למדנו ממך המון על איך לחיות נכון
ללכת לפי הלב ולא לפי השעון,
לכן נאחל שתישאר ממש כפי שאתה
אחרת אנחנו עלולים לפתוח בקטטה.

יצירת תמונה מטקסט יצירת גלוית אנימציה
הברכההבאה
הברכההקודמת