כולה דאגה לזולת

ילדה שכולה דאגה לזולת
מלאכית שלנו, מאין הגעת?
זה סיפור שמתחיל אי שם בעבר
לפני 12 שנה, אני מתחיל ונזכר –
בבוקר בהיר בו נולדת לפתע
הפכת אותנו הורים מאותו הרגע.
מאז בכל צעד ליווינו אותך
וכעת את נכנסת לעולם משלך,
הופכת בוגרת, נערה עצמאית
בוטחים בך לגמרי – מוכשרת ואחראית.

הברכההבאה
הברכההקודמת