יום כיפור - סליחה

סליחה אם:

פגעתי...

צעקתי...

הלשנתי...

הרבצתי...

רימיתי...

גנבתי...

נגעתי...

רצחתי...

קיללתי...

שיקרתי...

אמרתי...

כתבתי...

שלחתי...

ראיתי...

שמעתי...

דחפתי...

שאלתי...

שנה טובה

יצירת תמונה מטקסט יצירת גלוית אנימציה
הברכההבאה
הברכההקודמת