ברכה לגיוס

רגע קט

לפני שאתה מתגייס,

את המדים לובש

ולחייל הופך.

כמה ברכות ואיחולים:

שדרכך תהיה צלחה,

והטירונות לא תהיה קשה

ובסולם הדרגות תטפס במהרה,

והכי חשוב לזכור,

על עצמך לשמור!מהאוהבים:

יצירת תמונה מטקסט יצירת גלוית אנימציה
הברכההבאה
הברכההקודמת