חיילת משתחררת

פרידה היא מילה קשה

מילה-המפרידה אנשים

מילה- המבטאת רגשות שחשים

מילה - הגורמת לדמעות לזרום

מילה - שאומרת נגמר ועלינו לאמור שלום

פרידה- היא מילה הגוזרת עלינו

ללכת כל אחד בדרכו שלו

ובלית ברירה

נפרדממך בתור חיילת

אבל לא בתור חברה

שנתת מעצמך גם שהיה קשה

היית לויאלית לאורך כל הדרך

והכי חשוב אמיתית

לך אומר תודה

יצירת תמונה מטקסט יצירת גלוית אנימציה
הברכההבאה
הברכההקודמת