איתך עד סוף העולם

אותך רוצה ואיתך עד סוף העולם

אניחושבת ומנסה למצוא מילים

לבן אדם שהוא הכי הכי בעולם

תודה אלוהים שזווגת אותנו

מלים משפטים וציורי לבבות

לא יתארו אפילו כמצוץ מהרגשות

יום הולדת מגיע רק פעם בשנה

יום של אושר ואהבה הכי גדולהאת הכוכבים והירח לו יכולתי לך אתן

ואם רק תבקש בשבילך גם אסתכן

עד סוף העולם ובחזרה

במדבר ביום אביב או ביום בסערה

רוצה שתמיד תדע ותפנים

שאותך אוהב ללא שום תנאים

אז תמשיך להיות כזה מיוחד

ותדע שכמוך יש רק אחדאותך ורק איתך רוצה להיות ולחיות

גופי רוצה לנשום ולחוש אותך ורק אותךאותך ורק איתך חולמת בחלומות

רוצה קרוב

אסבול הכול

אחיה לעד

האהבה היא נצח ומתנה הכי הכי גדולה

יצירת תמונה מטקסט יצירת גלוית אנימציה
הברכההבאה
הברכההקודמת