אותך אני אוהב

שאלת אותי עם אני מחבב אותך-------->אמרתי לך שלאשאלת אותי עם את יפה-------->אמרתי לך שלאשאלת אותי עם את בלב שלי-------->אמרתי לך שלאשאלת אותי עם אני יבכה כשאת תלכי-------->אמרתי לך שלאואז...הסתובבת והלכת תפסתי לך את היד ואמרתיאני לא מחבב אותך-------->אני אוהב אותךאת לא יפה-------->את מושלמתאת לא בלב שלי-------->את הלב שלי

יצירת תמונה מטקסט יצירת גלוית אנימציה
הברכההבאה
הברכההקודמת