אותך אני אוהב

ציון 8.4/10 שדרגו 63 מצביעים
לברכה הבאה בקטגוריהלברכה הקודמת בקטגוריה

שאלת אותי עם אני מחבב אותך-------->אמרתי לך שלאשאלת אותי עם את יפה-------->אמרתי לך שלאשאלת אותי עם את בלב שלי-------->אמרתי לך שלאשאלת אותי עם אני יבכה כשאת תלכי-------->אמרתי לך שלאואז...הסתובבת והלכת תפסתי לך את היד ואמרתיאני לא מחבב אותך-------->אני אוהב אותךאת לא יפה-------->את מושלמתאת לא בלב שלי-------->את הלב שלי

לעריכת הטקסט ושליחה ככרטיס ברכה לחצו כאן