סלח לי על כל מה שעשיתי באותה עת,

סלח לי כי אני מתחרט.

מתחרט על שצעקתי

ומתחרט על שעצבנתי

ויותר מכל על שפגעתי.היום יותר מכל הימים

אני מבקש סליחה מחבריי היקרים,

מקווה שיסלחו לי

וימחלו לי על מעשיי הרעים

ואולי על הדרך יספרו לאלוהים.