יש אנשים שצריכים להגיע לגיל מצוות,
בכדי לגלות מה עליהם לעשות,
אולם אתה ידעת כבר בהיוולדך,
שציור יהיה הקו המוביל בעתידך.
אז כל שנותר לנו לאחל לך בזה המעמד,
שהמכחול לעולם לא יכזיב אותך ולא ימעד,
שתמצא את דרכך בהמשך החיים,
ותצייר לך עתיד מלא בצבעים נהדרים.
שתדע מתי להסתכל על התמונה הגדולה,
ושתזכור שגם לצאת מהקווים היא דרך פעולה.