ביחד יוצאים

לדרך משותפת !מי יתן,

והאהבה תלווה אתכם לנצח,

השמחה תעטוף את ימיכם

והאושר ירפד ימיכם !מי יתן ,בריאות ונחת בכל שנותיכם,

הגשמה והבנה תמיד בניכם,

וחשוב מכל .....

המון ילדים !!!אתכם אוהבים

איתכם מתפללים להגשמת כל חלומותיכם !!