סליחה

נתפלל שוב לשמש

ניקח נשימה עמוקה

נשכח מליל אמש

נשלח נשיקה.

שוב יום חדש של תקווה

שוב תפילה לניסים

שתתקיים בינינו שפת האהבה

שכך נהייה תמיד, מפוייסים.

יצירת תמונה מטקסט יצירת גלוית אנימציה
הברכההבאה
הברכההקודמת