סליחה

אלוקים,

עזור לי בכל אחד מהימים,

לעשות הכל בענווה ובצנעה,

לדעת שלא הכל בשליטתי,

לשמוח בכל יום מחדש,

לקבל את האחר ללא חשש.

לדעת לקבל גם את הכישלון -

אין ספק זהו עוד ניסיון.


שתהיה לי סבלנות וסובלנות,

שאבין שבחירה בדרך הקלה אינה התמודדות.

להאמין באמונה שלמה,

שגם אם קשה הכל קורה לטובה.


וביום הכיפורים הזה

שיהיו בי תעצומות הנפש לבקש סליחה ומחילה

מכל מי שפגעתי בו במהלך השנה.

הענק לי אלוקים, את הכוחות,

למחול ולסלוח לכל

יצירת תמונה מטקסט יצירת גלוית אנימציה
הברכההבאה
הברכההקודמת