ברכת פרידה מעובד

טוב, מאיפה מתחילים? זה לגמרי מסובך
לכתוב על עובד מזן כה משובח,
שעוזב אחרי מלא שנים גדושות,
נו באמת, זאת הצפה של רגשות.
מזל שחייך עשירים ומלאים,
אין לך רגע דל וההישגים נאים,
רק שקשה לוותר עליך במערכת
האם אתה בטוח שאתה רוצה ללכת?
פרידה ממך זה לא דבר ריאלי
כי החיבור בינינו פשוט פנומנלי.
לאור היחסים הקרובים והחמים
תבטיח לא לנטוש ממש לעולמים,
תחזור תמיד בכיף לביתך השני
כי הקשר איתך הכרחי וחיוני.

יצירת תמונה מטקסט יצירת גלוית אנימציה
הברכההבאה
הברכההקודמת