AD120

ברכת הצלחה במבחן

הנה זה בא, הכול כבר מוכן
ימים התכוננת לקראת המבחן,
ועכשיו זה קורה – הגיע המועד
ואין מה לעשות, הפופיק קצת רועד.
זה טבעי, זה ברור ומובן
אבל אין מה לחשוש כמובן,
צריך לגייס ריכוז ואנרגיות טובות,
צריך להאמין בעצמך ולקוות,
שהכול יסתיים בסוף מאושר
עם הציון הכי טוב שאפשר.
ב ה צ ל ח ה !

יצירת תמונה מטקסט יצירת גלוית אנימציה
הברכההבאה
הברכההקודמת