נשתה לכבודכם כוסית

מזל טוב לרגל ברית המלה,
והכנסת הרך הנולד לברית אברהם אבינו.
ברית זו מבדילה בין יהודי לבין גוי,
ובזכותה – עתידים אתם להתברך בגידול ילד יהודי לתפארת.
נשתה לכבודכם כוסית של יין טוב,
ונברך אתכם לרגל המאורע הגדול.
כן ירבו ימים כאלו, ונזכה לקיים עוד טקסי ברית רבים לתפארת העם היהודי ומדינת ישראל!

יצירת תמונה מטקסט יצירת גלוית אנימציה
הברכההבאה
הברכההקודמת