על פועלך ומסירותך רוצים לומר תודה

על פועלך ומסירותך רוצים לומר תודה
כי עשייתך היא מעל ומעבר לעבודה
על הסבלנות והרגישות בשעה כה קשה
ועל הניסיון לתת כתף ולשפר את ההרגשה
בנו נהגת במלוא ההגינות
והענקת טיפול מלא ומסור
רוצים על כך תודה לומר לך
ומאמינים שתמשיך בדרך זו בכל פועלך
כי רגישות וחמלה הן תכונות מדהימות
שבוודאי יסייעו לך בעוד משימות

יצירת תמונה מטקסט יצירת גלוית אנימציה
הברכההבאה
הברכההקודמת