העיקר הבריאות היא לא רק קלישאה

העיקר הבריאות היא לא רק קלישאה
היא אמת צרופה למי בבריאותו לקה
ואם מצליחים מגזרה קשה להימלט
הרי שיש לומר תודה מבלי להתלבט
על העשייה הרפואית רוצים אנו להודות
על היכולת לחשוב על כל הנסיבות
ולהפעיל את כל המאמצים כדי לרפא
את הגוף ואת הנפש מבלי להתפשר
רוצים לומר תודה מכל הלב
ושניפגש בשמחות ולא בכאב

יצירת תמונה מטקסט יצירת גלוית אנימציה
הברכההבאה
הברכההקודמת