בדרכך החדשה נאחל הצלחה

לאחר תקופה של עבודה משותפת
שבה עשינו עשייה לא מבוטלת
דרכינו נפרדות אך לבטח ייפגשו
בנסיבות טובות נמצא זה את זה שוב
בדרכך החדשה נאחל הצלחה
ונזכיר שאצלנו אתה כמו משפחה
מאמינים שבכל מקום שתדרוך
תביא את אותן איכויות מדימות
של מסירות ורגישות רבה לסביבה
מזכות אותך בהרבה אהבה

יצירת תמונה מטקסט יצירת גלוית אנימציה
הברכההבאה
הברכההקודמת