הנה הגיע יום כה חשוב

הנה הגיע יום כה חשוב
בו אתה עוזב לבלי שוב
דרכינו המקצועיות אולי נפרדות
אך תמיד נשמח בקשר להיות
כי השנים שבהן עבדנו במשותף
הפכו אותנו להיות חברים ביעף
עד לא עזבת וכבר מתגעגעים
ורוצים לומר כמחה מלים
לעתיד לבוא נאחל הצלחה
וזכור שאנחנו כאן כמו משפחה

יצירת תמונה מטקסט יצירת גלוית אנימציה
הברכההבאה
הברכההקודמת