בהצלחה בהמשך הדרך

לאחר שנות עבודה פוריות רבות,
כעת אתה עוזב אותנו.
אנו צפויים להתגעגע אלייך עד מאד.
הנחלת מוסר עבודה רב,
והיית לנו לחבר, ולא רק לעובד.
במהלך עבודתך השכלת להשביח את הארגון
ולתרום תרומה מכרעת לעיצוב דרכו כגוף פעיל.
כעת נותר לנו לאחל לך בהצלחה בהמשך הדרך,
בכל אשר תבחר לפנות.

יצירת תמונה מטקסט יצירת גלוית אנימציה
הברכההבאה
הברכההקודמת