בהצלחה במבחן הקרוב

בהצלחה במבחן הקרוב.
אנו בטוחים כי בהתאם לכישורייך ויכולותייך
תזכה לקצור הצלחה במבחן שלפנייך.
מחשבה צלולה ורגועה תניב הצלחה רבה במבחן.
ללא ספק, מדובר באתגר
אך כזה אשר תוכל לסיימו בכבוד רב
בדומה לאתגרי העבר, אשר חלקם היו אף סבוכים יותר.
שתהיה הצלחה רבה,
וסיפוק רב מתוצאות המבחן העתידות לבוא.

יצירת תמונה מטקסט יצירת גלוית אנימציה
הברכההבאה
הברכההקודמת