דרשות לברית מילה

ברית היא מעמד מיוחד
שבו כורת אלוהים עם האדם
ברית של כבוד לנצח נצחים
עם כניסתו של אדם לחיים
כי תינוק שזה עתה נולד
הוא בוודאי דבר מיוחד
גדלו אותו ברוב נחת וחום
ותנו לו את כל הדרוש לחיות
למדו אותו מה הדבר החשוב בחיים
ותנו לו כלים ראויים ונכונים

יצירת תמונה מטקסט יצירת גלוית אנימציה
הברכההבאה
הברכההקודמת